Torre Avançada de Vigilància (TAV®)

La Torre Avançada de Vigilancia (TAV) és el primer dels productes que es va fabricar on l'acceptació per els usuaris i en definitiva per els socorristes està essent un èxit.

Igualment modular es desmonta en diferentes unitats per el seu fàcil emmagatzematge fora de la temporada si es dóna el cas.

També es fabrica amb una estructura d'acer inoxidable per a platges on el servei està present tot l'any i els efectes de la salinitat del mar queden minimitzats.

Les TAV poden conformar-se amb escala o rampa segons la necessitat de la platja.

Igualment es disposa de diferents accessoris per a la comunicació vers els usuaris com poden ser situacions d'estat de la mar, informació puntual a destacar, etc... fent us de la tecnologia AirVoice.

Les TAV són habitacles totalment autònoms ja que poden anar alimentats per l'ús de plaques solars que en facilita l'alimentació dels dispositius elèctrics de megafonia i comunicació d'emergències 112 mitjançant la tecnologia AirSOS.