SISTEMA DUNAR LITORAL (SDL)

Els Sistemes Litorals Dunars són uns espais naturals molt febles al produir-se en zones dinàmicament actives com són el front litoral.

Cada sistema dunar està caracteritzat per espècies autòctones de flora i fauna que ajuden precisament a la conservació de les dunes, essent una estuctura imprescindible per evitar la regressió de les platges i que protegueixen de l'impacte directe de mar mitjançant les seves onades, amb a zona costera.

La seva conservació és indiscutible per la futura existència de les platges.