SENYALÈTICA

A les platges les indicacions dels usos de cada zona són imprescindibles per al bon funcionament d'aquestes i alhora són molt consultades per els seus usuaris.
Q-Star Serveis Costers Integrats SL realitzem la senyalística que més s'adapta a la ideosincràcia de la platja seguint els indicatius dels Ajuntaments.
Realizem senyalitzacions amb fusta de pi autoclau així com amb estructures metàliques i suports resistents a bandalisme i les inclemències del temps.