REFIT

El mar Ès líaltra dels espais naturals sobre els que Q-Star Serveis Costers Integrats S.L desenvolupa els seus serveis amb embarcacions i tecnologies sempre actualitzades. Aquest fet ens permet optimitzar i millorar la nostra manera de treballar any rere any donant servei i resposta a les necessitats tambÈ que existeixen al mar com a conseq¸Ëncia de lí˙s díaquesta zona per activitats díoci i lleure principalment en perÌodes estiuencs. Activitats n‡utiques, esports convencionals o de mÈs risc, etc... sÛn uns exemples de les moltes activitats que a mÈs a mÈs van modernitzant-se cada any i que tothom vol gaudir-ne practicament en el mateix lloc i moment. Per aquest motiu cal ordenar-ne els espais considerant les activitats que s'hi volen desenvolupar sempre considerant l'armonÔa, la seguretat i la normativa establerta.

SERVEIS

A una platja se li demanen molts serveis, uns per alleugerir els efectes de la pressiÛ humana
sobre la natura i altres pels propis usuaris, que cada dia demanen millor qualitat dels serveis.

PROVEÏDORS

A Q-Star Serveis Costers Integrats S.L. reaitzem informes tËcnics per a serveis especÌfics conforme les necessitats dels nostres clients, aixÌ com el desenvolupament de projectes d'ingenieria ambiental i d'assistËncia tËcnica en materia de media ambient en l'‡mbit de les platges i del mar. La nostra experiËncia, amb visiÛ integrada del desenvolupament sostenible i d'un equip de professionals qualificats i especialitzats en diferents ‡mbits de la franja de costa, ens permet afrontar amb garanties una gran part dels serveis turÌstics i ambientals.