Punt de Vigilància Avançat (PVA)

L'accessibilitat ha de ser considerada com un concepte integral, com una qualitat més de l'entorn, i no ser analitzada de forma segregada, sinó en la globalitat del medi i en les seves interaccions.

Dins d'aquesta concepció integral de l'entorn urbà, el medi físic es constitueix, juntament amb el transport, en factor i element esencial propiciador i facilitador de la mobilitat, de la comunicació sensorial i de l'accessibilitat.

Així doncs les platges, en tant que espais públics i possibles objectes d'actuacions urbanístiques o de mobiliari, també queden sotmeses als criteris d'accessibilitat.

Q-Star Serveis Costers Integrats SL col·laborem amb els ajuntaments perquè en un futur no molt llunyà s'aconsegueixi que cap discapacitat física, temporal o permanent, representi un impediment per gaudir de la platja en les mateixes condicons que qualsevol altre usuari.