PSR

Les passeres de formigó que fabriquem a Q-Star Serveis Costers Integrats S.L són modulars i adaptables al pendent de la platja.
Amb compliment de la normativa vigent, l'amplada d'aquestes són de 1500cm per facilitar el pas a tot tipus d'usuari.