PROJECTE HÀBITATS DE BANDA LITORAL HBL®

Q-Star Serveis Costers Integrats S.L, des del passat Juny de 2017, disposa de 3 unitats d'HBL sota el prominent Pont del Petroli de Badalona.
Aquesta iniciativa s'enmarca dins el Projecte ``Investigació del Hàbitat de Banda Litoral (HBL®) al terme municipal de Badalona`` que preten els següents objectius:

a) Conèixer-ne el comportament, estabilitat i altres qüestions més d’operativitat per el procés d’abalisament (muntatge i desmuntatge) a la franja litoral durant la temporada estiuenca.

b)Estudi evolutiu. És a dir, fer el seguiment dels aspectes oceanogràfics ( mitjançant l’ús de dades i estacions existents al Pont del Petroli) durant 11 mesosen total per conèixer com l’afecten els fenòmens de corrents, col·lapse de sediments, possibles desplaçaments puntuals, etcètera i també com a escull de generació de flora i fauna així com de producció de biomassa. Per aquestes últims aspectes, desenvolupemuna metodologia de mostreig mitjançant busseig professional fent ús d’oceanògrafs i/o biòlegs especialitzats en vida marina per la determinació i comptatge d’espècies potencials que vulguin establir-se a l’escull.

L’interès de instal·lar tres (3) unitats a la part més profunda del Pont del Petroli, és bàsicament per realitzar l’estudi sota dos paràmetres ven diferenciats:

i. Cota batimètrica. Donat que l’abalisament es realitzarà a diferents cotes de profunditat donada la orografia de les potencials platges que volem abalisar, el comportament de l’habitat, pot ser ven diferent en funció d’aquesta.

ii. Colonització d'especies per estrats. És a dir, es mostrejen tots 3 hàbitats de manera que s'hi identifiquen les especies que s'hi colonitzen tenint en compte:
- La distribució dins cada HBL®
- Diferenciació d'especies entre unitats d'HBL® com a conseqüència de la seva geolocalització.

Primers Resultats:
CONCLUSIÓ

Des de Q-Star Serveis Costers Integrats, S.L estaríem encantats que des de la Direcció d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ens dones ple suport en la iniciativa d’investigació.

Moltes ajuntaments ajuntaments hi estan interessats perquè veuen evidencies de que cal tendir cap a uns nous sistemes d’ancoratge i deixar de fer-ho com s’ha anat fent fins ara, on les metodologies eren molt més agressives i poc respectuoses amb el fons marí.

Casos molt evidents són els que poden haver afectat zones amb presència de praderes de *posidonia oceanica* en regions més avesades a tenir aquest tipus de planta com son les províncies de Girona, i casos menys coneguts com són els fons sorrencs del Maresme o Costa Daurada, on tot i pensar que la biodiversitat és menor, a nivell bentònic, la diversitat d’espècies també es podria veure beneficiada de retruc per la presencia d’Hàbitats de Banda Litoral.