HÀBITATS DE BANDA LITORAL

Q-Star Serveis Costers Integrats S.L, amb col·laboració per el dissenys de l’Habitat de Banda Litoral (HBL) de la Fundación Mar, s’encarrega de la fabricació, distribució i instal·lació d’aquest biòtops que vol ser el nou sistema d’abalisament sostenible per les pròximes generacions durant les temporades d’estiu a la coneguda franja de Banda Litoral, és a dir, allà on es restringeix el pas a les embarcacions de motor per a la seguretat dels banyistes.

L’Habitat de Banda Litoral és una semiesfera de GRC (% reciclat quan es desitgi) formada de 3 mòduls intercanviables: una base ample i pesada per donar estabilitat i ancoratge en cas de fons sorrenc; un mòdul de cavitats de diàmetre variable i un altre de cornises per facilitar la biodiversitat d’espècies segons estratificacions dins l’habitat.