Puesto avanzado de vigilancia (PAV)

L'accessibilitat ha de ser considerada com un concepte integral, com una qualitat mÈs de l'entorn, i no ser analitzada de forma segregada, sinÛ en la globalitat del medi i en les seves interaccions.
Dins d'aquesta concepciÛ integral de l'entorn urb‡, el medi fÌsic es constitueix, juntament amb el transport, en factor i element esencial propiciador i facilitador de la mobilitat, de la comunicaciÛ sensorial i de l'accessibilitat.
AixÌ doncs les platges, en tant que espais p˙blics i possibles objectes d'actuacions urbanÌstiques o de mobiliari, tambÈ queden sotmeses als criteris d'accessibilitat.
Q-Star Serveis Costers Integrats S.L col∑laborem amb els ajuntaments perquË en un futur no lluny‡ s'aconsegueixi que cap discapacitat fÌsica, temporal o permanent, representi un impediment per gaudir de la platja en les mateixes condicons que qualsevol altre usuari.