L’AMB instal·la 8 biòtops al litoral metropolità

Biodiversitat. Els biòtops tenen una doble funció: fixar una boia gran de l’abalisament i crear hàbitats submarins que serveixin de refugi de flora i fauna. Foto: Pep Llucià L'actuació s'ha realitzat en el marc del Pla de millora de la biodiversitat que l’AMB està implantant als parcs i platges metropolitans, i gràcies al qual aquest estiu també s'ha dut a terme l'abalisament [...]