ABALISAMENT

Durant latemporada a les platges se'ls exigueix molts serveis per els seus usuaris. Uns per alleugerir els efectes de la pressió humana sobre la natura i altres que demanen els propis usuaris, que alhora cada dia demanen millor qualitat, més comoditats i modernitat.

L'Abalisament consisteix en delimitar la zona de bany (franja de mar de 200 metres d’amplada a comptar del trencant de les ones) de la resta d'espais de lliure navegació. Durant el mesos de temporada alta, la instal.lació de boies es fade manera estratègica per organitzar a quines zones es pot fer determinades activitats. Es vol prioritzar, en la mesura del possible, aquells mètodes d’abalisament ecològic, que minimitzen l’afectació del fons marí, com són els Hàbitats de Banda Litoral (HBL®), anclatges helicoidals, entre d'altres i seguidament els mètodes convencionals mitjançant els blocs de formigó.